Úvodní stránka - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah
Aktualizováno 18. 11. 2019

Smuteční oznámení plk.v.v. Vlastislav Štrobl
Informace - zaplacení členských příspěvků
Informace z Karlových Varů
Připomínka na 21. srpen 1968 Plzeň
Připomínka na 21. srpen 1968
 Olomouc, Žižkovo náměstí 21. 8. 2019

MOTO

Věřme, že i když současná doba, plná neobjektivních postojů k událostem šedesátých let a nám
- jejich aktérům - zrovna příliš nepřeje,
snad další roky či - desetiletí - přinesou objektivnější pohled
nejen historiků, ale také politiků na všechny události,
jež jsme museli se svými rodinami prožívat.
To už my tady asi nebudeme.

Vítejte na stránkách Vojenského sdružení rehabilitovaných

Poslání VSR


     VSR je nezávislým, dobrovolným, politicko nadstranickým, profesním, neziskovým, společenským sdružením. Sdružuje bývalé vojáky z povolání a občanské pracovníky vojenské správy a občany České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekvování a podle zákona č.87/91 Sb., nebo zákona č.119/90 Sb. mimosoudně či soudně rehabilitováni. Historicko politickým významem a programově se řadí k odbojovým organizacím. VSR uplatňuje a prosazuje občanská, sociální, právní, ekonomická, kulturní práva a další oprávněné zájmy svých členů. Resortu obrany poskytuje občanskou podporu a zároveň se podílí na rozvoji civilní demokratické kontrole ozbrojených sil, jakožto subjekt vojenské a občanské veřejnosti demokratické společnosti. VSR spolupracuje na prosazováni společenských zájmů a požadavků s organizacemi a sdruženími, které se hlásí ke kontinuitě třetího – protikomunistického odboje. Prosazuje demokratické a humanitní tradice českého národa. VSR vyvíjí úsilí, aby dějiny národního boje za svobodu, demokracii, národní a státní samostatnost byly pravdivě a objektivně zpracovány a interpretovány.

      Jsme zde také proto, abychom bojovali za naše spravedlivé odškodnění za politickou perzekuci v letech 1948 až 1989, kterého se nám zatím od sametové revoluce v roce 1989 do dnešních dnů nedostalo.

Zveme vás k návštěvě těchto stránek, které byly aktualizovány dne 6. 11. 2017
Informace administrátora webových stránek
Administrátor těchto webových stránek upozorňuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah veškerých dokumentů zveřejněných na těchto stránkách, kromě jeho autorských dokumentů. Za obsah zveřejněných dokumentů přebírají veškerou odpovědnost autoři těchto dokumentů.
Partnerské organizace
Počet přístupů
Administrátor


mjr. Jiří Russ

Kontakt na administrátora


Vzkazy, názory a připomínky pro redakční radu a administrátora

Upozornění!
Aplikaci vlevo používejte pouze pro vzkazy redakční radě a k připomínkám vztahujícím se k webovým stránkám samotným. Pokud máte jakékoliv připomínky a dotazy k činnosti VSR a jejich orgánů, využívejte emailovou adresu předsedy, nebo členů ÚR VSR na stránce "Kontakty".

Návrat na obsah